W sprawie:
upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dopiewo.

Data uchwały:
2012-07-30

Numer uchwały:
XXXIII/221/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 września 2012 r.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 3627 z dnia 22.08.2012 r.