Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Kodeks etyczny radnego

ZASADY OGÓLNE
Artykuł 1.
Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych Gminy Dopiewo w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

Artykuł 2.
Radny Gminy Dopiewo:
 1. Traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej i Gminy.
 2. Działa tak, aby być wzorem praworządności i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Rady.
 3. Swoim postępowaniem daje świadectwo o Radzie oraz współtworzy wizerunek Rady.
 4. Pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

ZASADA LEGALIZMU
Artykuł 3.
 1. Radny Gminy Dopiewo:
  1. pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie z prawem,
  2. respektuje konstytucyjną zasadę podziału władzy. Nie ingeruje w kompetencje organów wykonawczych Gminy,
  3. respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji Radnego.
 2. Podejmowane przez Radnego rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Artykuł 4.
Radny Gminy Dopiewo:
 1. zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji,
 2. nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu,
 3. nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI I NIEZAWISŁOŚCI
Artykuł 5.
Radny Gminy Dopiewo:
 1. działa bezstronnie i bezinteresownie,
 2. nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty,
 3. kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji, nie działa też w prywatnym interesie osób lub grup osób,
 4. nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dba, aby został on rozstrzygnięty zgodnie z prawem,
 5. nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego,
 6. nie podejmuje arbitralnych rozstrzygnięć, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymuje się od wszelkich form promowania jakichkolwiek grup interesów,
 7. korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa,
 8. nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji,
 9. nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Artykuł 6.
Radny Gminy Dopiewo jest odpowiedzialny przed całą wspólnotą samorządową w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:
 1. ponosi odpowiedzialność za rozstrzygnięcia i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć,
 2. zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej, a w sprawach majątkowych i finansowych winien wykazywać należytą staranność i gospodarność.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI
Artykuł 7.
Radny Gminy Dopiewo:
 1. udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje, w tym celu bierze udział w spotka­niach z mieszkańcami gminy,
 2. w kontaktach z obywatelami zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i życzliwy, dba o dobre stosunki między­ludzkie,
 3. cechuje się wysoką kulturą osobistą w miejscu pracy i poza nim,
 4. podnosi swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez udział w szkoleniach i kursach dotyczących działania samorządu terytorialnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł 8.
Radny Gminy Dopiewo obowiązany jest do przestrzegania przepisów Kodeksu i kierowania się jego zasadami.

Treść kodeksu etycznego radnego została opublikowana w nr 10/2005 czasopisma "Echo Dopiewa".

Metadane

Źródło informacji:Administrator
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Meller
Data wprowadzenia:2012-07-10 07:46:25
Opublikował:Maciej Meller
Data publikacji:2012-07-10 07:47:55
Ostatnia zmiana:2012-07-10 07:48:02
Ilość wyświetleń:1839

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij