W sprawie:
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dopiewo.

Data uchwały:
2012-04-26

Numer uchwały:
XXVII/194/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 2422 z dnia 29.05.2012 r.