W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276.

Data uchwały:
2012-03-26

Numer uchwały:
XXV/183/12

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - poz. 2012 z dnia 02.05.2012 r.