W sprawie:
określenia przeznaczenia środków uzyskanych w wyniku umorzenia należności wynikających z pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/97/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem jej uchwalenia