W sprawie:
emisji obligacji komunalnych.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/96/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia