W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dąbrówka, działka nr ewid. 18/5, rejon ulicy Poznańskiej, gmina Dopiewo.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/95/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia