W sprawie:
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/93/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - nr 276 poz. 4420 z dnia 18.10.2011 r.