W sprawie:
utworzenia na terenie gminy Dopiewo odrębnego obwodu do głosowania w zakładzie pomocy społecznej celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/86/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Dopiewo.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego - nr 276 poz. 4418 z dnia 18.10.2011 r.