W sprawie:
powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Data uchwały:
2011-08-23

Numer uchwały:
XI/85/11

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia