Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Dopiewo

Kolorowy pasek

Uchwała Nr IV/25/11 RG Dopiewo z 28 I 2011 r.w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Transport Aglomeracji Poznańskiej".

Uchwała  Nr  IV/25/11

Rady Gminy Dopiewo

z dnia 28 stycznia 2011 r.

 

w sprawie

utworzenia Związku Międzygminnego  "Transport Aglomeracji Poznańskiej".

 

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, zm: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Dz. U. z 2002r., Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2002r., Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2002r., nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2002r., Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2004r., Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2004r., Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2002r., Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006r., Nr 17, poz. 128; Dz. U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r., nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r., Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2007r., Nr 138, poz. 974; Dz. U. z 2007r., Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r., Nr 180, poz. 1111; Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r., Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1241 Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz.142, Dz. U. z 2010r. , Nr 28, poz. 146, Dz. U. z 2010r., Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. Gmina Dopiewo tworzy wraz z Miastem Poznań, Miastem Luboń, Miastem Puszczykowo, oraz Gminą Mosina Związek Międzygminny pod nazwą "Transport Aglomeracji Poznańskiej", z siedzibą w Poznaniu, zwany dalej Związkiem.

 

 

§ 2. Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dopiewo.

 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z potrzebą podejmowania działań na rzecz rozwoju transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, niezbędna jest współpraca pomiędzy poszczególnymi gminami. Integracja lokalnego transportu zbiorowego w ramach porozumień międzygminnych sprawdza się w przypadku pojedynczych linii komunikacyjnych. W celu objęcia zarządzania całą siecią komunikacyjną na obszarze wykraczającym poza obszar jednej gminy, najwłaściwszą formą jest związek komunalny.

Jak wskazują badania, integracja lokalnego transportu zbiorowego jest jednym z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców działań ze strony władz gmin aglomeracji poznańskiej. Utworzenie Związku Międzygminnego „Transport Aglomeracji Poznańskiej” wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.  

Prawa i obowiązki gmin tworzących związek komunalny, związane z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu związku. Po zarejestrowaniu w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej oraz z dniem ogłoszenia statutu, związek komunalny będzie posiadał osobowość prawną i wykonywał zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Gminy tworzące związek komunalny będą uczestniczyć w nakładach i kosztach wspólnej działalności realizowanej przez związek komunalny oraz w ewentualnej nadwyżce przychodów z prowadzonej działalności nad jej kosztami.

Zasady funkcjonowania Związku Międzygminnego  „Transport Aglomeracji Poznańskiej”, w tym podział głosów w Zgromadzeniu Związku oraz udział w kosztach i nakładach, określony zostanie w Statucie Związku, który musi zostać przyjęty przez rady zainteresowanych gmin, przed rejestracją Związku.

 

Metadane

Źródło informacji:Damian Gryska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Administrator
Data wprowadzenia:2011-02-02 08:35:58
Opublikował:Administrator
Data publikacji:2011-02-02 08:54:06
Ostatnia zmiana:2011-02-02 08:54:28
Ilość wyświetleń:809
Urząd Gminy Dopiewo
Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij