Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT Sp. z o.o. jest najmłodszą spółką Grupy Tönsmeier. Spółka została zarejestrowana w grudniu 2008r.
Spółka, w imieniu Związku Międzygminnego CZO Selekt z siedzibą w Czempiniu (woj. wielkopolskie), będzie realizowała zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymywania porządku i czystości na terenie Gmin zrzeszonych w Związku, tj.: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Dopiewo, Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Komorniki, Gminę Kościan, Miasto Kościan, Miasto Luboń, Mosinę, Miasto Puszczykowo, Rakoniewice, Stęszew, Wielichowo i Zbąszyń. Łącznie 17 gmin, 228 500 mieszkańców.
Docelowo Spółka ma świadczyć usługi dla społeczności liczącej 400 000 mieszkańców.
Zadaniem Spółki będzie organizowanie selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, zbiórka i przetwarzanie odpadów przydatnych do odzysku, współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami, inicjowanie wprowadzania w Gminach zrzeszonych w Związku jednolitych zasad utrzymania porządku i czystości w gospodarce odpadami komunalnymi oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w powyższym zakresie.
W miejscowości Piotrowo Pierwsze w Gminie Czempiń, Spółka zbuduje Centrum Zagospodarowania Odpadów, które dzięki nowoczesnej technologii przetwarzania odpadów zapewni osiągnięcie ww. celów oraz nałożonych przepisami standardów w gospodarce odpadami.
Piotrowskie Centrum Zagospodarowania Odpadów zostało ujęte min. w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO), jako jedna z ważniejszych instalacji przewidzianych do eksploatacji na terenie Wielkopols

Gminy członkowskie

Związek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT z siedzibą w Czempiniu, na rzecz którego spółka Grupy Tönsmeier realizować będzie zadania publiczne z zakresu gospodarki odpadami, skupia obecnie 17 wielkopolskich Gmin:

 • Brodnicę,
 • Czempiń,
 • Dolsk,
 • Dopiewo,
 • Granowo,
 • Grodzisk Wielkopolski,
 • Kamieniec,
 • Komorniki,
 • Gminę Kościan,
 • Miasto Kościan,
 • Miasto Luboń,
 • Mosinę,
 • Miasto Puszczykowo,
 • Rakoniewice,
 • Stęszew,
 • Wielichowo
 • Zbąszyń

Obecnie trwa procedura przyjęcia kolejnych członków. Będą nimi gminy: Rokietnica, Kaźmierz i Tarnowo Podgórne. Przygotowywane jest także porozumienie ze Związkiem Międzygminnym Obra w Wolsztynie skupiającym trzy gminy.

Oficjalna strona internetowa:
http://selekt.toensmeier.pl/

                                                              HISTORIA

 • 2002 r.
  Pojawia się koncepcja powstania zakładu recyklingu na terenie gminy Czempiń. Wówczas to Agencja Nieruchomości Rolnych przekazuje gminie Czempin grunt o powierzchni 18 ha z przeznaczeniem na cel związany z gospodarką odpadami. Wstępną koncepcję opracowuje Instytut Logistyki i Magazynowania. Przedsięwzięcie ma nie tylko przyczynić się do rozwiązania problemu śmieci, ale także wpłynąć na ożywienie popegeerowskich terenów. Wstępny projekt zakłada, że zakład, który powstanie w Piotrowie [g. Czempin], będzie obsługiwał około 26 gmin.

 • 2003 r.
  Na początku 2003 roku wolę wspólnego działania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wyraża 10 gmin: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Miasto Kościan, Gmina Kościan, Miasto Luboń, Mosina, Puszczykowo i Stęszew. 

 • 2004 r.
  W lutym 2004 r. ustalona zostaje treść uchwał niezbędnych do rejestracji Związku oraz statut Związku Międzygminnego Międzygminne „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT”.  Ten etap udaje się zamknąć w lutym 2004 roku. Całość dokumentów, statut i treść uchwał dotyczących wstąpienia poszczególnych gmin do związku zostaje złożony do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W efekcie Związek Międzygminny SELEKT zostaje zarejestrowany w lipcu 2004 roku.

 • 2005 r.
  W styczniu 2005 roku po ukonstytuowaniu się władz Związek rozpoczyna swoją działalność. Przewodniczącą zarządu Związku zostaje burmistrz Czempinia Dorota Lew. Funkcję tę pełni do dziś.

 • 2006r.
  Do Związku przystąpują trzy kolejne gminy: Granowo, Rakoniewice i Kamieniec.

 • Związek szuka inwestorów budowy Centrum Zagospodarowania Odpadów. W polu zainteresowań znajdują się trzy firmy. Dwie z firm przygotowują pisemną ofertę. Wybór zostaje zawężony do Remondis Sanitech Polska i TEW Entsorgung GmbH &Co. KG.
  Po wyłonieniu inwestora  - TEW Entsorgung GmbH &Co. KG. - spółki zarządzającej Grupą Tönsmeier w Polsce i na Litwie, Związek podejmuje działania zmierzające do przekonania do koncepcji budowy zakładu mieszkańców Piotrowa i okolicznych miejscowości. 

 • 2008 r.
  20 maja 2008 roku, następuje uroczyste podpisanie umów o wieloletniej współpracy pomiędzy Związkiem Międzygminnym"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT’’ w Czempiniu, a TEW Entsorgung GmbH Co. KG. - spółką zarządzającą Grupą Tönsmeier w Polsce i na Litwie.

 • Grudzień 2008r. TEW Enstorgung GmbH Co. KG. powołuje spółkę "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" Sp. z o.o.  jako swojego reprezentanta i wykonawcę zadań publicznych dla Związku Międzygminnego.