Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/398/06                                                             Rady Gminy Dopiewo

                                                                                                    z dnia 30 stycznia 2006r

 

 

 

Plan pracy Komisji Oświaty /.../  na 2006 rok

 

 

Lp.

Tematyka posiedzenia

Okres realizacji tematów

1.       

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy

 I kwartał

2.       

Opracowanie zdrowotnych programów dla Gminy

 

3.       

Perspektywy funkcjonowania oświaty w okresie najbliższych lat.

 

4.       

Informacja o  sprawozdaniu z aktualności „studium” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

5.       

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy

 

6.       

Plany organizacyjne, przygotowanie placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2006/2007

II kwartał

7.       

Podstawowa opieka zdrowotna i specjalistyczna w gminie i stan zdrowia mieszkańców.

 

8.       

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy

III Kwartał

9.       

Działalność i ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej

 

10.   

Kultura fizyczna i sport

 

11.   

Opinia o wykonaniu budżetu za I półrocze 2006r.

 

12.   

Opiniowanie projektów uchwał na kolejne sesje Rady Gminy

IV kwartał

13.   

Wspólne posiedzenie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu omówienia wielu istotnych i ważnych zagadnień, takich jak: uzależnienie, przeciwdziałanie, itp.

 

14.   

Wypracowanie założeń do projektu budżetu gminy na 2007 rok.

 

15.   

Omówienie tematów na zlecenie Rady Gminy

do końca kadencji