BWIESZCZENIE nr RPP.6733.44.2022 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na działce o nr ewid. 377/8 oraz na części działek o nr ewid. 376/1, 377/9, 377/1, 377/7, położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Dopiewo.