Obwieszczenie Nr GP.6733.24.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 2 sierpnia 2022 roku informujące o wydaniu decyzji nr 24/2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej wraz z siecią elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia.