Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w postępowaniu odwoławczym od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400kV Piła Krzewina Plewiska.