OBWIESZCZENIE Starosty Poznańskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku o wydaniu decyzji nr 1428/22 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowych SN/nn, sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami elektroenergetycznymi dla działek położonych w obrębie geodezyjnym Więckowice.