OBWIESZCZENIE Starosty Poznańskiego z dnia 15 marca 2022 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowych SN/nn, sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz z przyłączami elektroenergetycznymi dla działek położonych w obrębie Więckowice.