Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków na Sonoco TEQ Sp. z o.o. wynikających z pozwolenia wodnoprawnego wydanego na Plastique Sp. z o.o.