Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej, Polnej, Ogrodowej, Poznańskiej i Księżycowej, gmina Dopiewo.