Obwieszczenie PGWWP w sprawie przeniesienia na rzecz Hreit S.A. pozwolenia wodnoprawnego.