Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo Nr 345/2021 z dnia 22 września 2021 roku w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Dopiewo.