Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1.       Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowę rowów drogowych wraz z likwidacją i wykonaniem przepustów na działkach ewid. o nr. 24/2, 29/2, 30/1, obręb Dąbrówka; działkach ewid. o nr. 145/3, 146/2, 147/2, 173/13, obręb Zakrzewo, gmina Dopiewo; działkach ewid. o nr. 42/14, 42/33, 414/14, 572/7, obręb Dabrowa, gmina Dopiewo;

2.       Wykonanie urządzenia wodnego – rowu drogowego na działce ewid. o nr. 42/33, obręb Dąbrowa, gmina Dopiewo;

3.       Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa rowu poprzez rozbudowę istniejącego przepustu na działce ewid. o nr. 30/1 i 29/2, obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo;

4.       Wykonanie urządzenia wodnego – przebudowa rowu poprzez rozbudowę istniejącego przepustu na działce ewid. o nr. 23/1, 23/2, 24/2, 24/1, 719/2 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo.