Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyadniu decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.