Informacja o wykonywaniu „Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024