Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o odwołaniu się od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.