Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla podmiotu MLP Poznań West II Sp. z o.o.