Obwieszczenie PGWWP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla osoby fizycznej polegające na wycince roślinności z wód Jeziora Niepruszewskiego