Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji (z dnia 15.03.2021 r.), odmawiającej ustalenia warunków zabudowy na działce o nr ewid. 442/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Dopiewo.