Obwieszczenie nr RPPiOŚ.6730.229.2018 o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków zabudowy na działce o nr ewid. 442/2, położonej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Dopiewo