Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na najem nieruchomości położonej w miejscowości Dopiewo, wchodzącej w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości.