Zarządzenie Wójta Gminy Dopiewo Nr 273/2021 z dnia 26.02.2021 r.  w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych, wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości