Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Poznańskiego.