Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ewidencyjnym Konarzewo, w rejonie ul. Dopiewskiej i ul. Bukowskiej, gmina Dopiewo.