Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30 października 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego obejmującego:

1/) wykonanie urządzenia wodnego – wylotu z kanalizacji deszczowej WY1, na działce ewidencyjnej nr 162/2, obręb Skorzewo, gmina Dopiewo, powiat poznański;

2) usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, służący do odprowadzania opadów atmosferycznych, pochodzących z ulicy Strumykowej, Jowisza, Tęczowej, Porankowej oraz Księżycowej w Skórzewie, do rowu melioracyjnego JU-5, ww. projektowanym wylotem