Uchwała Nr XXIII/303/20 RG Dopiewo z dnia 26.10.2020 ws. mpzp Palędzie i Dąbrówka w rejonie ul. Nowej i linii kolejowej.