<>

RPPiOŚ.6733.58.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą i złączami kablowymi, na terenie działek o nr ewid. 272/3, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 272/8, 272/9, 272/10, 272/11, 272/12, 272/13, 280, 214/2, 269, 300/11, 300/7 obręb Trzcielin, gmina Dopiewo