<>

OBWIESZCZENIE nr RPPiOŚ.6733.50.2020 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przejścia podziemnego pod linią kolejową PKP nr 3 wraz z oświetleniem, odwonieniem, monitoringiem oraz przebudową infrastruktury kolidującej, na terenie działek o nr ewid. 153, 161/1, 161/3, 160, 162, 164 obręb Dąbrówka, gmina Dopiewo