RPPiOŚ.6730.229.2018 – Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwunastu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących oraz budowie drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 442/2, położonej przy ul. Brzozowej w obrębie geodezyjnym Dąbrowa, gmina Dopiewo