W dniu 05 sierpnia 2020 r. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w sprawie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na sprzedaż i dostawę pomocy dydaktycznych do edukacji ekologicznej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. "Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych w Gminie Dopiewo" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zamieszczonego na Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 30.07.2020r.

W zamieszczonym ogłoszeniu zmianie uległ zapis zawarty w opisie przedmiotu zamówienia dotyczące minimalnych parametrów zestawów doświadczalnych: zestaw do przeprowadzania doświadczeń związanych z oszczędzaniem energii.

W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert do 12.08.2020 r. Przedmiotowe zmiany, oznaczone kolorem czerwonym, zostały uwzględnione w zmienionym zaproszeniu do złożenia oferty.