Rada Gminy informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wydatki NGO w czasie pandemii - stan realizacji projektów.

3.       Stan realizacji inwestycji za pierwsze półrocze 2020 r.