Rada Gminy informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Podsumowanie wyników rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021.

3.       Omówienie pracy placówek oświatowych w czasie stanu epidemii związanym z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV2.