W sprawie:
sprzedaży nieruchomości położonej w Skórzewie - działki nr 292/60 i 292/7 w drodze przetargu nieograniczonego.


Data uchwały:
2005-04-25

Numer uchwały:
XXXVII/312/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia