W sprawie:
nadania nazwy ulicy w miejscowości Dąbrówka

Data uchwały:
2005-04-25

Numer uchwały:
XXXVII/311/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
w terminie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.