W sprawie:
zatwierdzenia "Planu Rozwoju Miejscowości Zakrzewo i Dąbrowa".

Data uchwały:
2005-04-25

Numer uchwały:
XXXVII/314/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia