W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XX/183/04 z dnia 26 stycznia 2004 roku dotyczącej przystąpienia jednoosobowej spółki Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Dopiewie do spółki "AQUANET" Spółki z o. o. w Poznaniu.

Data uchwały:
2005-03-29

Numer uchwały:
XXXVI/305/05

Podjęta przez:
Radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia