W sprawie:
wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Dopiewo.

Data uchwały:
2005-03-29

Numer uchwały:
XXXVI/304/05

Podjęta przez:
radę Gminy Dopiewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia