W związku z obecną sytuacją, związaną z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, Rada Gminy informuje, że wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa, planowane na dzień 23.03.2020 r. zostało przełożone na dzień 30.03.2020 r. Posiedzenie odbędzie się w Domu Strażaka w Dopiewie o godz. 14.00.

Termin sesji pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym, w posiedzeniu komisji oraz sesji wezmą udział tylko radni i urzędnicy referujący poszczególne projekty uchwał.

Posiedzenie sesji będzie tradycyjnie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Gminy.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo

Leszek Nowaczyk