Rada Gminy informuje, że w dniu 12 lutego 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

 

1.     Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.     Analiza kierunków działalności w zakresie promocji i rozwoju Gminy Dopiewo.

3.     Realizacja obowiązkowych zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych.