Rada Gminy informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 1500 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

 

Porządek obrad:

1.       Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

2.       Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.

3.       Informacje nt. rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2020/2021 na terenie Gminy Dopiewo.

4.       Wolne głosy i wnioski.